Aanpak

Onze communicatie is niet altijd even effectief. De meeste mensen kiezen er bewust of onbewust voor verschillen van mening niet of indirect te uiten. Dit werkt door in de kwaliteit van een groepsbesluit en leidt tot minder commitment voor de gekozen oplossing. Als mensen hierin volharden, leidt dit zelfs tot sabotage en openlijke tegenwerking.

Polarisatie in maatschappelijke discussie
Op social media of in groepsverband, de trend in onze samenleving is om de eigen mening juist sterker aan te zetten. Dit polariseert een vraagstuk waardoor het zicht op succesvolle samenwerking en besluitvorming verdwijnt. Als verhoudingen op scherp staan wordt besluitvorming moeilijker. Wij-zij-denken en identificatie met de eigen standpunten maken het haast onmogelijk om tot breed gedragen besluiten te komen. 

Uithouden in het midden
Onze aanpak is in groepen die niet of indirect communiceren de waterlijn te laten zakken zodat alle meningen zichtbaar worden. In groepen waar mensen en meningen lijnrecht tegenover elkaar staan, onderzoeken wij tegenstellingen en botsende meningen op respectvolle wijze. Dit kan zowel in scherpe discussies als in verbindende dialogen.

Wij stimuleren reflectie, zelfkennis en taalgevoeligheid zodat betrokkenheid kan groeien. Het vermogen om als trainer in het midden te komen en te blijven heet in het Engels: ‘Sitting in the fire’. Dit begrip vat voor ons mooi samen wat ons te doen staat: zijn daar waar het vonkt.

Nieuwe kansen voor participatie
Gemeenten willen met inwoners en ondernemers in gesprek te gaan. Provincies moeten in overleg met onder andere belangenorganisaties. De nieuwe Omgevingswet, die in 2021 van kracht wordt, vraagt van de overheid dat zij belanghebbenden veel eerder en intensiever betrekt bij eigen besluitvorming. Deze participatie heeft meer kans van slagen met een reflectieve en inclusieve aanpak: ‘Sitting in the fire’.

Duurzame besluitvorming
Dit resulteert in besluitvorming met aandacht en waardering voor andere opvattingen. Door een grondig besluitvormingsproces neemt de kwaliteit van de besluiten toe. Ook groeien de kansen voor succesvolle participatie bij initiatieven van overheden en particulieren.

Voor wie

  • Overheden
  • Corporaties en waterschappen
  • Zorg en Welzijn

Inspiratie

  • Deep Democracy
  • Factor C
  • Adviesmethode bij besluitvorming
  • Dilemma exploratie
  • Socratische gespreksvoering