Selecteer een pagina

Aanpak

Polarisatie in de politiek
Als verhoudingen op scherp staan wordt besluitvorming moeilijker. Deep Democracy is een succesvolle methode om iedereen te betrekken bij het nemen van een besluit. Om zo in gesprekken boven water te halen wat doorgaans onbesproken blijft. Vaak gaat dat om meningen, gevoelens die mensen niet uiten, maar die wel de effectiviteit van een bestuur beïnvloeden. Of het nu gaat om een overleg in de eigen fractie, met andere politieke partijen of met burgers, het is effectiever om zonder gevoelens van verlies tot besluitvorming te komen.

De stem van de minderheid
Om effectief besluiten te nemen is het nodig om elk standpunt te erkennen. Dit is mogelijk door het minderheidsstandpunt mee te nemen in het besluit van de meerderheid. Dit verhoogt de kwaliteit van een besluit. Deep Democracy is een filosofie, theorie en methode ineen, die wordt ingezet bij groepen in het bedrijfsleven, bij overheden en scholen, zowel in hiërarchische als in platte organisaties.

Werken in organisaties bestaat uit het nemen van beslissingen
Deep Democracy bevordert dat medewerkers niet alleen beslissingen nemen, maar daar ook naar gaan handelen. De manier waarop in de politiek een besluit tot stand komt, is niet altijd even effectief. Daardoor gaan we vertragen, zuchten en saboteren. Deep Democracy is een zienswijze en een methode die de onderstroom in groepen zichtbaar en hanteerbaar maakt.

Alle meningen doen ertoe
Tegenstellingen en botsende meningen worden op respectvolle wijze met elkaar onderzocht in dialoog en in discussie. Dit resulteert in besluitvorming met aandacht en waardering voor andere opvattingen. Door een grondiger besluitvormingsproces neemt de kwaliteit van de besluiten toe.

Nieuwe kansen voor participatie
In het onderwijs en de zorg worden mensen opgeleid om de besluitvorming te verbeteren in hun team. Gemeenten gebruiken Deep Democracy daarnaast als instrument om met inwoners in gesprek te gaan. De nieuwe Omgevingswet, die in 2021 van kracht wordt, vraagt van de overheid dat zij inwoners veel eerder en intensiever betrekt bij eigen besluitvorming. Deze participatie heeft meer kans van slagen met een zogenaamde inclusieve aanpak zoals Deep Democracy. 

Deze methodiek is ontwikkeld door Myrna Lewis
Zij deed dit voor een groot bedrijf in Zuid-Afrika, na de apartheid. In de kern van de Lewis-methode gaat het erom dat er gezegd kan worden wat gezegd moet worden, juist ook als het gaat om een afwijkende mening. Zonder te oordelen.

In Nederland heeft Jitske Kramer (Academie voor Organisatiecultuur) deze methodiek naar Nederland gebracht. Inmiddels wordt Deep Democracy in meer dan 20 landen toegepast.

Zie voor meer informatie www.deepdemocracy.nl