Deep Democracy

Deep Democracy is een succesvolle methode om iedereen te betrekken bij het nemen van een besluit. Om zo in gesprekken boven water te halen wat doorgaans onbesproken blijft. Vaak gaat dat om meningen, gevoelens die mensen niet uiten, maar die wel de effectiviteit van een bestuur beïnvloeden.

De stem van de minderheid
Om effectief besluiten te nemen is het nodig om elk standpunt te erkennen. Dit is mogelijk door het minderheidsstandpunt mee te nemen in het besluit van de meerderheid. Dit verhoogt de kwaliteit van een besluit. Deep Democracy is een filosofie, theorie en methode ineen, die wordt ingezet bij groepen in het bedrijfsleven, bij overheden en scholen, zowel in hiërarchische als in platte organisaties.

Werken in organisaties bestaat uit het nemen van beslissingen
Deep Democracy bevordert dat medewerkers niet alleen beslissingen nemen, maar daar ook naar gaan handelen. De manier waarop een besluit tot stand komt, is niet altijd even effectief. Daardoor gaan we vertragen, zuchten en saboteren. Deep Democracy is een zienswijze en een methode die de onderstroom in groepen zichtbaar en hanteerbaar maakt. 

Alle meningen doen ertoe

Goede luistervaardigheden en het vermogen om zich te kunnen verplaatsen in het standpunt van de ander zijn belangrijke vaardigheden om als groep effectieve besluiten te nemen. Deep Deomocracy gaat over besluitvorming met aandacht en waardering voor andere opvattingen.

Door een grondiger besluitvormingsproces neemt de kwaliteit van de besluiten toe. We noemen dit ook wel inclusieve besluitvorming. 

Deze methodiek is ontwikkeld door Myrna Lewis
Zij deed dit voor een groot bedrijf in Zuid-Afrika, na de apartheid. In de kern van de Lewis-methode gaat het erom dat er gezegd kan worden wat gezegd moet worden, juist ook als het gaat om een afwijkende mening. Zonder te oordelen.

In Nederland heeft Jitske Kramer (Academie voor Organisatiecultuur) deze methodiek naar Nederland gebracht. Inmiddels wordt Deep Democracy in meer dan 20 landen toegepast.